Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.)

Ben je op zoek naar hoe een goed leven er voor jou kan uitzien?
Heb je omwille van je beperking nood aan ondersteuning?
Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.) West-Vlaanderen vzw kan je in jouw zoektocht helpen.
Dit gebeurt samen met mensen die voor jou belangrijk zijn. DOP

Voorwaarden

Je kunt beroep doen op een Dienst Ondersteuningsplan als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je hebt een (vermoeden van) handicap
  • Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Je bent jonger dan 65 jaar. Als je al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH, dan is deze voorwaarde niet van toepassing

  • Je beschikt nog niet over een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsvolgend budget of je maakt nog geen gebruik van een multifunctioneel centrum. Uitzonderingen op deze voorwaarde zijn mogelijk. Neem contact op met het VAPH of de Dienst Ondersteuningsplan.

Procedure

  1. Je meldt je zelf aan. Of iemand anders doet dit samen met jou. Bij kinderen melden de ouders aan. We beluisteren eerst je vraag telefonisch en geven kort uitleg over onze manier van werken. Indien D.O.P. een antwoord kan betekenen op jouw vraag/vragen plannen we een kennismakingsgesprek in een contactpunt dicht in jouw buurt. Zo nodig kunnen wij ook aan huis komen.Na het verkennend gesprek wordt samen met jou beslist of onze manier van werken een antwoord kan bieden op je vragen.

  2. We staan stil bij wie je bent en wat een goed leven voor jou betekent. Wat is belangrijk voor jou en wie/wat heb je hiervoor nodig? Dit doen we niet met jou alleen, maar met mensen die jou goed kennen en waar jij je goed bij voelt. Zij weten ook wat belangrijk is voor jou en kunnen hierin meedenken, als jij dit wil.

  3. Met jou en je steungroep brengen we de vragen die jij hebt in kaart. We staan ook stil bij de vragen en bezorgdheden van de anderen in de steungroep. Samen kiezen jullie met welke vraag/vragen aan de slag wordt gegaan. Deze vragen kunnen op verschillende vlakken liggen zoals wonen, werken, vrije tijd, relaties, administratie, ...

  4. We zoeken samen met jou en de steungroep naar antwoorden op maat voor je vragen of ondersteuningsnoden.Wat kan je zelf doen, mits de nodige hulp? Waar kunnen de mensen uit je eigen familie- of kennissenkring jou bij helpen? Welke ondersteuning kan gegeven worden door diensten? (gewone of gespecialiseerde diensten)

  5. Er worden concrete stappen gezet en afspraken gemaakt. Dit alles wordt samengebundeld in een persoonlijk ondersteuningsplan op jouw maat. Met jouw ondersteuningsplan kan je, samen met je steungroep, verder aan de slag.

  6. Als blijkt uit de gesprekken dat je meer intensieve en gespecialiseerde ondersteuning (van het VAPH) nodig hebt, dan kunnen we ook  samen met jou een ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (PVB) opstellen.
  
Het traject met D.O.P. kan maximum 1 jaar duren, met gemiddeld 12 contacten.

Bedrag

De ondersteuning is gratis.


Contactinformatie

Contactpersonen