Doorgangswoning

Het OCMW beschikt over een doorgangswoning die bestaat uit 4 woongelegenheden en is bedoeld om tijdelijk onderdak te bieden aan personen die , door uiteenlopende omstandigheden, geen huisvesting hebben.


Contactinformatie