Drankvergunning occasionele drankgelegenheid

Beschrijving

Hier vind je informatie over de aanvraagprocedure van een drankvergunning op evenementen zoals fuiven, buurfeesten, tentoonstellingen,…

Voorwaarden

We spreken over een occasionele drankgelegenheid als je een evenement organiseert dat voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard
 • Het evenement gaat maximaal tienmaal per jaar door
 • Het evenement duurt niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen
 • Het evenement wordt georganiseerd door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging (bv. in de vorm van een vzw)
 • Er worden alcoholische dranken geserveerd

Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd occasionele drankgelegenheden, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Indien je alcoholische dranken wenst te serveren, maar niet voldoet aan de voorwaarden van een occasionele drankgelegenheid, dan dien je in bezit te zijn van een drankvergunning voor een vaste drankgelegenheid of een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid.

Je dient je evenement altijd te melden via het evenementenformulier.

Procedure

Er zijn 2 procedures:

 • Procedure voor gegiste dranken, zoals wijn, bier:
  • Je bent vrijgesteld van vergunning.
  • Let op: je moet het evenement wel melden via het evenementenformulier.
 • Procedure voor gegiste en sterke dranken (bv. cocktails, gin-tonic,…)
  • Je moet beschikken over een speciale machtiging van het college.
  • De machtiging zit vervat in je melding van het evenement.

Na de aanvraag neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing omtrent het al dan niet toekennen van de machtiging in het kader van een occasionele drankgelegenheid. De machtiging zit vervat in de toelating tot het organiseren van een evenement.

Bedrag

De aanvraag is gratis.