Duurzame mobiliteit

Het autoverkeer legt een zware druk op het leefmilieu en de natuur.  het is dan ook aangeraden om - indien mogelijk - de auto aan de kant te laten staan en te kiezen voor bv de fiets of het openbaar vervoer.

Als je toch voor de wagen kiest, kies dan voor een energiezuinige rijstijl.

Hoe milieuverantwoord is je wagen?

Via www.ecoscore.be kan je de ecoscore van nieuwe en oudere voertuigen terugvinden. De ecoscore laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te houden met de belangrijkste milieu-impacten.

Wie de CO2-uitstoot van een wagen wil evalueren, kan hiervoor gebruik maken van een handige tool.

Ook bij de aankoop van een nieuwe wagen is het belangrijk om hieraan te denken. Soms worder er zelfs financiële voordelen voorzien voor wie zich milieuvriendelijker verplaatst.

Meer informatie ivm de financiële voordelen kan je vinden op :
www.ecoscore.be/nl/legislation
www.mobimix.be/fiscaliteit
www.energiesparen.be/ZEV

 


Contactinformatie