Erosiebestrijding

In Moorslede is zoals in andere gemeenten een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan opgesteld. Dit plan is opgemaakt voor het hele grondgebied van de gemeente en brengt de bodemerosieproblemen, de eventueel daarmee gepaard gaande modderoverlast, de actuele en potentiële knelpunten en de maatregelen voor een brongerichte en geïntegreerde aanpak in beeld.

Binnen het plangebied van de gemeente Moorslede werden de erosieverschijnselen in 11 knelpuntzones  geïnventariseerd. In deze gebieden liggen erosieve percelen en/of waren er erosieproblemen gemeld door de landbouwers en/of door de gemeente.

 

 


Contactinformatie