Financiële steun

geldnood

Afhankelijk van de situatie kan het OCMW bijkomende geldelijke bijstand verlenen. Daarnaast kan het OCMW ook bijspringen om bepaalde hoge kosten te helpen dragen. Zo draagt het OCMW, waar nodig en rekening houdend met het inkomen, bij in de kosten voor geneeskundige verzorging, geneesmiddelen, opname in het ziekenhuis, opname in het woonzorgcentrum, huurgelden en energiekosten.

Voorwaarden

  • Je hebt de steun hoogdringend nodig
  • Jouw financiële middelen zijn uitgeput.

Procedure

  • Je vraagt de steun aan bij het OCMW
  • Het OCMW onderzoekt uw sociale en financiële situatie om te bepalen of je steun kan krijgen.

Wat meebrengen

  • Identiteitsdocumenten
  • Bewijs van een éénmalig of dringend tekort vb. rekeninguittreksels, factuur, ...

Contactinformatie