Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) voor inbreuken inzake stilstaan en parkeren

Een gemeentelijke administratieve sanctie voor inbreuken inzake stilstaan en parkeren kan worden opgelegd wanneer er een inbreuk is tegen de zonale politieverordening verkeer

De sanctionerend ambtenaren van Stad Ieper treden ook op als behandelaars van GAS-vaststellingen op  het grondgebied van Moorslede, Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Staden en Zonnebeke. De Gemeente Moorslede sloot hiervoor een samenwerkingsoverkeenkomst af.

Vaststelling en kennisgeving

Een overtreding wordt vastgesteld door de politie of door bevoegde gemeentelijke vaststellers. Zij stellen een proces-verbaal op en bezorgen het aan de sanctionerend ambtenaar.

De administatieve procedure wordt opgestart binnen de 15 dagen na ontvangst van de vaststelling. De sanctionerend ambtenaar deelt per gewone zending de vastgestelde feiten, de inbreuk en de voorgestelde administratieve geldboete mee aan de overtreder.

De overtreder betaalt de boete binnen de dertig dagen na kennisgeving ervan, tenzij hij verweer aantekent.

In de blauwe zones (Markt Moorslede) en de zones voor beperkt parkeren geldt evenwel nog de "gemeentebelasting op parkeren in blauwe zone en parkeerplaatsen waar de duur beperkt wordt tot 15 minuten".

Verweer indienen

Je kan steeds verweer indienen om de opgelegde sanctie aan te vechten. Afhankelijk van het bedrag van de sanctie kan het verweer schriftelijk of mondeling gebeuren en dit binnen de dertig dagen na kennisgeving.

  • GAS-boetes lager of gelijk aan 70 euro: hiervoor kan je enkel schriftelijk verweer indienen. Dit gebeurt per mail naar sanctie@ieper.be of per brief gericht aan Stad Ieper t.a.v. Sanctionerend Ambtenaar, Ter Waarde1, 8900 Ieper
  • GAS-boetes van meer dan 70 euro: je kan zowel schriftelijk als mondeling verweer indienen. Bij een hoorzitting mag je jouw mondeling verweer toelichten aan de sanctionerend ambtenaar die het dossier behandelt. Een afspraak maken kan via 057 45 18 15 of via sanctie@ieper.be

Na het verweer bezorgt de sanctionerend ambtenaar een kennisgeving van de uitspraak. Wanneer de sanctionerend ambtenaar het verweer ongegrond verklaart, wordt de overtreder op de hoogte gesteld, en moet hij 30 dagen na de kennisgeving alsnog de boete betalen.

Beroep

Als de overtreder niet akkoord gaat met de beslissing na verweer, kan die beroep instellen via de politierechtbank binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing