Geert Vanthuyne

Bevoegdheden:

  • Uitvoering (openbare werken, onderhoud en groenbeleid, waterlopen, riolerings- en waterbeleid), diftarpark
  • Dierenwelzijn
  • Feestelijkheden
  • Landbouw

Contactinformatie