Gemeentelijke geboortepremie

Vanaf een derde kind kan je bij de geboorte een geboortepremie aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

  • de moeder is op het ogenblik van de bevalling ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente;
  • bij het bepalen van de rangorde van het kind tellen vorige huwelijken mee, zowel van de man als van de vrouw;
  • de geboortepremie is enkel uitbetaalbaar aan de bevallen moeder. Wanneer de moeder overlijdt voor de uitbetaling komt de geboortepremie toe aan de erfgenamen.

Procedure

  • de bevallen moeder dient een verzoek in bij de gemeente.
Wat meebrengen
  • een geboortebewijs
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister
Het bedrag van de geboortepremie voor wettelijke of onwettelijke, levend of doodgeboren
  • derde geboorte: € 20
  • vanaf de vierde geboorte: € 25

 


Contactinformatie