Gemeentelijke premies

Wie een woning bouwt of verbouwt, kan in sommige gevallen in aanmerking komen voor één of meerdere gemeentelijke premies. 

De gemeente biedt volgende premies aan: