Heulebeek Riviercontract

Naar een riviercontract voor de Heulebeek

Heel wat inwoners van onze gemeente herinneren zich nog de wateroverlast van 2016. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen. Toch blijft kans op wateroverlast bestaan.

Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in onze gemeente? En zijn we klaar voor de toekomst?

Op heulebeek.riviercontract.be kom je te weten hoe groot de overstromingskans is in jouw buurt en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.

Misschien schrik je. Vaak beseffen we niet dat er een risico is of weten we niet wat we zelf kunnen doen om schade te voorkomen.

Samen kunnen we meer

Op 6 februari 2020 ondertekenen het gemeentebestuur van Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke, de provincie West-Vlaanderen  en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor de Heulebeek.

Maar de overheid kan het niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen te betrekken. Met de online test op heulebeek.riviercontract.be wordt het startschot gegeven van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren,… om het overstromingsrisico in onze gemeente te verminderen, om de waterkwaliteit te verbeteren en  ook om in droge periodes de waterschaarste in onze waterlopen te beperken.

Ook jij, jouw bedrijf of vereniging kan de komende maanden op verschillende manieren bijdragen:

  • Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen tussen 6 februari en 10 mei op heulebeek.riviercontract.be. Daarbij kijken we ook naar de meerwaarde van  de waterlopen in de vallei voor alle gebruikers.
  • Ga zelf aan de slag op onze Heulebeekfora met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties.
  • Kom naar het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen.

Op het einde van het traject leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Heulebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad voor de uitvoering van concrete oplossingen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.

Meer weten?

Surf vanaf 6 februari 2020 naar heulebeek.riviercontract.be! Daar vind je alle informatie en nieuws over het project. Via de website kan je je inschrijven of deelnemen aan de verschillende stappen van het project.


Contactinformatie