Inname openbaar domein en signalisatie

Als je het openbaar domein inneemt, moet je vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur hiervoor. Dit is onder meer het geval als je...

  • parkeerverbod wenst bij huwelijken
  • werken uitvoert op het openbaar domein
  • binnenkort verhuist en je een parkeerruimte wenst vrij te houden voor de verhuiswagen.
  • wilt verbouwen en een container of stelling, bouwmaterialen, kraan of hoogtewerker voor je woning wordt geplaatst. 
  • herstellingen uitvoert en je wilt één of meerdere parkeerplaats(en) voorbehouden.

De kostprijs is afhankelijk van de duur van de inname van het openbaar domein namelijk:

  • € 2/m² voor werfcontainers/werfketen/kranen en afsluiten die op het openbaar domein worden geplaatst en dit vanaf de 2e week

Meer informatie omtrent de kostprijzen kan je hier nalezen.

Aanvraag voor bovenvermelde innames dient digitaal te gebeuren via het aanvraagformulier.

 

 


Contactinformatie