Inname openbaar domein en signalisatie

Als je het openbaar domein inneemt, moet je vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur hiervoor. Dit is onder meer het geval als je...

  • parkeerverbod wenst bij huwelijken
  • werken uitvoert op het openbaar domein
  • binnenkort verhuist en je een parkeerruimte wenst vrij te houden voor de verhuiswagen.
  • wilt verbouwen en een container of stelling, bouwmaterialen, kraan of hoogtewerker voor je woning wordt geplaatst. 
  • herstellingen uitvoert en je wilt één of meerdere parkeerplaats(en) voorbehouden.

 

Meer informatie omtrent de kostprijzen kan je hier nalezen:

 

Aanvraag voor bovenvermelde innames dient digitaal te gebeuren via het aanvraagformulier.

 

 


Contactinformatie