Kandidaatstelling

Je kandidaat stellen als animator binnen onze Speelpleinwerking kan via onderstaande link. LET OP! Wens je stage te lopen tijdens de zomervakantie dien je dit via de kandidaatstelling aan te vragen. 

Opgelet: Alle kandidaten zijn verplicht om bij hun kandidaatstelling een uitreksel uit het strafregister, model 2 toe te voegen. 
Dit kan je hier aanvragen via het thuisloket.