Denk mee over het klimaat aan onze klimaattafel

Moorslede tekende samen met Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Wingene, Ruiselede, Oostrozebeke en Tielt het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030.

Nu neemt de groep onder begeleiding van WVI de volgende stap. Klimaat en energie blijven immers actuele thema’s. In het traject 2030 wordt gestreefd naar 40% minder CO2-uitstoot. Dit kan door het nemen van maatregelen rond energie-efficiëntie en het inzetten op de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Daarnaast blijven de gemeenten niet blind voor de klimaatverandering.

Klimaattafel

Klimaatoverleg Midwest - een samenwerking tussen Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene - neemt het voortouw in West-Vlaanderen en vormt het bestaand duurzaam energieactieplan 2020 om tot een klimaatplan 2030.

In het traject wordt iedere stakeholder betrokken, zowel de inwoners en bedrijven van de 8 gemeenten als de regionale organisaties:

  • In totaal werden 8 klimaattafels georganiseerd, in elke gemeente één. In Moorslede werd de klimaattafel op 8 mei 2019 georganiseerd.
  • Aansluitend kon iedereen de digitale enquête invullen waarin gepeild werd naar ideeën voor klimaatacties en reacties over klimaatthema’s.
  • Parallel gingen ook de professionele stakeholders (dit zijn mensen vanuit overheden, bedrijfswereld, kennisinstellingen, NGO’s of coöperatieven) regionaal in debat tijdens 3 thematische ontwerpsessies.

Het traject leverde waardevolle inspiratie op. De technische en concrete zaken werden samengevat in verslagen om het klimaatplan 2030 vorm te geven, maar het zou jammer zijn mochten alle ideeën binnenskamers blijven. Daarom werd een ideeëngids opgesteld met als rode draad tien speerpunten om de klimaatdoelstellingen te halen. Je herkent er geen concrete zaken per gemeente in, wel het globale resultaat van het co-creatietraject voor de 8 gemeenten. Enkele smaakmakers:

  • ‘Durf voorop lopen’. Klimaatambitie begint met een nodige portie lef om het anders te durven doen: inzicht verwerven door onderzoek & grondige terreinkennis, zodat toekomstverkenning en -scenario’s vanuit het totaalplaatje kunnen worden uitgetekend.
  • ‘Werk sterk verbindend als lokaal bestuur’. Het vertrouwen is het grootst in lokale overheden. Ze kennen best de lokale noden en hebben tegelijkertijd een sterk lokaal netwerk. Ze zijn de ideale bindende factor voor klimaatacties.
  • ‘Anticipeer op klimaatverandering door ruimtelijk te denken’. Willen we de regio klimaatvriendelijker maken, dan moet ruimte(gebruik) de verbinding zijn voor alle klimaatthema’s!

Proeft dit naar meer, bekijk dan zeker de volledige ideeëngids. Zo kunnen we samen werk maken van een kwalitatieve, aangename, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving.

De volgende stap in het traject is het afwerken van het klimaatplan 2030. Na goedkeuring van het plan door alle 8 gemeenteraden wordt het eind februari 2020 ingediend bij Europa (binnen het Burgemeestersconvenant 2030).

 


Contactinformatie