Klusjesdienst

KlusjesdienstDe klusjesdienst heeft als doel om eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 

De klusjesdienst werd opgericht om bij privépersonen klusjes aan huis uit te voeren, zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.  Deze privépersonen dienen in de bevolkingsregisters van de gemeente Moorslede ingeschreven te zijn en er ook effectief te wonen.

Onder bepaalde voorwaarden worden klusjes uitgevoerd bij aanvragers die niet of onvoldoende in staat zijn om zelf bepaalde karweien uit te voeren. 

Voorbeelden:

 •  Lekkende kraan herstellen
 •  Keuken herschilderen
 •  Plafond afwassen
 •  Behangen
 •  Tuin onderhouden
 •  ...

Per seizoen wordt er een aangepaste planning opgemaakt. In de zomer en lente krijgen tuinonderhoud en schilderwerken (buiten) voorrang. In de winter en herfst worden vooral de behang- en schilderwerken (binnen) op de planning gezet.

Voorwaarden

Via een sociaal onderzoek wordt nagegaan of de aanvrager voldoet aan de genoemde voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening.

We richten ons naar 2 categorieën, met name:

Categorie 1

 • Personen die recht hebben op bepaalde uitkeringen/tegemoetkomingen zijnde:

Ziekte-of invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds of uitkering ingevolge verminderde zelfredzaamheid, inkomens vervangende of integratietegemoetkoming of hulp aan bejaarden, gepensioneerden en waarvan het kleefvignet eindigt op code 1.
Om te bepalen welke personen (cat. 1) al dan niet in aanmerking komen voor de
klusjesdienst zal een kleefvignet van de mutualiteit gevraagd worden (code moet eindigen op 1).Voor het gunsttarief moeten alle gezinsleden aan code 1 voldoen.

 • Personen die cliënt zijn van de sociale dienst van het OCMW en actief in begeleiding zijn maar steeds op voorstel van de betrokken maatschappelijk werker.

Categorie 2

 • +65 jarigen

Bewoners die in collectieve woonvormen (woonzorgcentra,…)verblijven kunnen geen beroep doen op de klusjesdienst.

De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkings-of vreemdelingenregister van de gemeente Moorslede en er ook effectief wonen.

Bedrag

Na de aanvraag komt de maatschappelijk werkster, die verantwoordelijk is voor de klusjesdienst op bezoek om een sociaal en financieel onderzoek te verrichten. Aan de hand hiervan wordt het tarief bepaald, namelijk:

 • Categorie 1: € 12,00/uur
 • Categorie 2: € 20,00/uur

Bent u eigenaar van uw woning ? Dan dient u bij de intake het aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing toe te voegen. Indien blijkt dat uw niet geïndexeerde kadastraal inkomen boven €750 ligt, wordt automatisch het hoogste tarief (€20,00/uur) toegepast.

Voor elke aanvraag of het vooraf langskomen qua aankoop materiaal wordt er steeds een minimumbijdrage van 1 werkuur aangerekend. Voor het gebruik en slijtage van boor, boormachine, grasmachine en ander gemotoriseerd materieel (compressor, enz.) wordt een forfait aangerekend van € 4,00/klusje (incl. verbruik van max 20 vijzen/pluggen/ nagels). Voor verbruik van 21 tot en met 40 vijzen/pluggen wordt het forfait verhoogd naar €8,00 enz.


Contactinformatie

 • Zorg

  Marktplaats 18 bus a
  8890 Moorslede

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00 (op afspraak), van 16:00 tot 19:00
  • Morgen open van 08:30 tot 12:00 (namiddag op afspraak)
  Alle informatie