Missie, visie en kernwaarden

Missie

Het Huis van het Kind Moorslede stelt voorop dat elk kind, elke jongere en hun gezin maximale ontwikkelingskansen krijgen, ongeacht de omstandigheden waarin zij geboren worden.

Visie

Het Huis van het Kind Moorslede is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende organisaties zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. De doelgroep voor het Huis van het Kind zijn kinderen en jongeren van -9 maanden tot 24 jaar waarbij we in Moorslede de nadruk leggen op de leeftijd van 0 tot 16 jaar.

Deze samenwerking creëert een meerwaarde voor gezinnen door laagdrempeligheid en aanbod op maat. Daarnaast creëert het een meerwaarde voor de organisaties door de betere bekendheid van elkaars aanbod en het uitwisselen van competenties en expertise.

Kernwaarden

Het Huis van het Kind:

  • is het aanspreekpunt voor opvoedingsverantwoordelijken, ouders, kinderen en jongeren voor vragen rond opvoeden en opgroeien.
  • geeft kinderen, jongeren en ouders een stem en speelt vraaggericht in op hun noden en behoeften.
  • heeft een transparant aanbod. De partners kennen elkaar en elkaars aanbod en verwijzen gericht door waar nodig.
  • brengt een positieve boodschap.
  • heeft aandacht voor de lokale eigenheid.

Doelstellingen

Huis van het Kind Moorslede werkt vanuit 3 pijlers:

  1. Preventieve gezondheidszorg
  2. Opvoedingsondersteuning
  3. Activiteiten die tot doel hebben ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen

Huis van het Kind Moorslede


Contactinformatie