Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan onderzoekt de verschillende knelpunten op het ganse grondgebied van de gemeente en reikt adequate oplossingen aan. 
Het bevat een samenhangend geheel van maatregelen waarin de verschillende verkeerssoorten op een evenwichtige wijze aan bod komen. Dit is nodig om een beleidsmatig en door de bevolking geaccepteerd resultaat te bereiken.

Het mobiliteitsplan betekent in het algemeen een leidraad voor de keuzen i.v.m. de verkeerscirculatie, de voorstellen voor de herinrichting van straten en pleinen, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid en –leefbaarheid langs de hoofdstraten en in woonwijken.

Het oorspronkelijk gemeentelijk mobiliteitsplan en de herziening die ondertussen is doorgevoerd kan je gerust nalezen.

 


Contactinformatie