Noord-Zuidraad

De Noord-Zuidraad heeft een adviserende en sensibiliserende taak rond ontwikkelingssamenwerking en derdewereldproblematiek.

Deze algemene taken kunnen vertaald worden naar volgende doelstellingen:

  • adviseert het gemeentebestuur over thema’s van uiteenlopende aard die betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking
  • ondersteunt het gemeentebestuur bij de uitvoering van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking
  • coördineert en stimuleert de activiteiten van de plaatselijke verenigingen
  • organiseert interne vorming
  • verspreidt informatie over thema’s rond ontwikkelingssamenwerking om de band met de bevolking te stimuleren
  • legt contacten met andere werkgroepen en adviesraden

Contactinformatie