Omvorming voortuinstroken op openbaar domein

In bepaalde straten en wijken loopt het openbaar domein tot aan de voorgevel van de woningen.

De voortuin wordt veelal door de bewoners naar eigen smaak aangelegd en goed onderhouden tot het op een dag voor de bewoner niet meer zo goed gaat om dat allemaal zelf te doen.

In dat geval is er een mogelijkheid om de voortuinstrook om te vormen en het beheer in handen te geven van onze diensten.

Hoe gaat zo'n omvorming in zijn werk?

Je vraagt via de milieudienst een aanvraagformulier tot omvorming voortuinstrook op openbaar domein.
De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  Na de eventuele goedkeuring komt de groendienst bij u langs om uw voortuin leeg te maken en in te zaaien met gazon.

Let wel! De omgevormde voortuinen mogen in geen geval als parkeerplaats gebruikt worden!


Contactinformatie