Onderhoud kleine landschapselementen

De instandhouding van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten of knotbomen in het landelijk gebied brengt onvermijdelijk ook onderhoud met zich mee.

De bewoners van het landelijk gebied worden door de gemeente gesteund om de kleine landschapselementen op hun grond, degelijk te onderhouden.  Voorhet snoeien van hagen en houtkanten en het knotten van de bomen kan een premie aangevraagd worden.

De premie geldt voor 

  • onderhoudssnoei van hagen met een minimum lengte van 40 m (jaarlijks)
  • onderhoudskap van houtkanten met een minimum lengte van 20 m (min. 5-jaarlijks)
  • knotten van bomen (min 5 bomen en min. 5-jaarlijks)

De onderhoudswerken moeten uitgevoerd worden op percelen die volledig gelegen zijn in agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologisch belang, natuurgebied, natuurreservaat en parkgebeid.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan je volledig nalezen.


Contactinformatie