Ontharden van voortuinstroken

Momenteel is 16 procent van de Vlaamse grond verhard. Volgens hydrologen is dit veel te veel.
Het is dan ook belangrijk om als gemeente hierop snel te anticiperen. De belangrijkste gevolgen zijn hitte, droogte, natte winters, extreme neerslag en een hogere gemiddelde jaartemperatuur.
Het gemeentebestuur wil burgers die hun voortuin ontharden ondersteunen met een subsidie.

Door inwoners aan te sporen om te ontharden zorgen we ervoor dat bij de overvloedige neerslag het water de mogelijkheid heeft om in de bodem te sijpelen. Zo wordt het grondwaterpeil aangevuld maar wordt tevens vermeden dat de riolen bij zware regen worden overbelast. Ook bij extreme hitte zal een ontharde voortuin minder warmte afgeven en blijft het koeler in de centra.

Ontharding en vergroening zorgen ook voor een grotere biodiversiteit, een betere bodem- en luchtkwaliteit en een aangenamere leefomgeving. Ontharden biedt tot slot ook nieuwe kansen om de bodem te herstellen voor voedselproductie.

De subsidiëring blijft in eerste instantie beperkt tot particuliere woningen. Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, de bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te bevorderen bestaan er immers meer gerichte subsidies. Zo ondersteunt en stimuleert het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid initiatieven en inspanningen rond ontharding (zowel inzake terrein- als inzake weginfrastructuur).

Reglement

Om misbruik te voorkomen en om een minimale duurzaamheid te verzekeren worden een aantal voorwaarden opgelegd. het reglement m.b.t. tot het ontharden van voortuinstroken kan je hier  raadplegen.

Aanvraag

Een aanvraag voor deze subsidie kan online via het aanvraagformulier.