Openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

Volgens de wettelijke bepalingen ivm de omgevingsvergunning moet de gemeente de tekst van de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvragen publiceren.

In de lijst hieronder worden de aanvragen die ter inzage gelegd worden gedurende het openbaar onderzoek opgenomen.      

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2020_0048
 • Aanvrager: De Buf Heidi, Keibergstraat 9, 8890 Moorslede
 • Ligging: Keibergstraat 9, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het slopen van bestaande stallen en opslag en het bouwen van een nieuwe loods (rubr. 6.5.1, 9.4.1.c.1.2, 15.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.4, 28.2.c.1, 53.8.1.a) en 45.13.d.1.b)
 • Bekendmaking: van 25 april 2020 tot en met 24 mei 2020
 • Bevoegde overheid: deputatie

 

 • Gemeentelijk dossiernummerOV2020_0068
 • Aanvrager: Michiel Joye, Koekuitweg 4, Moorslede
 • Ligging: Koekuitweg 2, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: functiewijziging polyvalente loods
 • Bekendmaking: van 12 mei 2020 tot en met 10 juni 2020
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummerOV2020_0069
 • Aanvrager: Verhaeghe Bjorn, Beselarestraat 43, Moorslede
 • Ligging: Beselarestraat 43, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het plaatsen van een schuifpoort en het aanleggen van een verharding
 • Bekendmaking: van 19 mei 2020 tot en met 17 juni 2020
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  

 • Gemeentelijk dossiernummerOV2020_0060
 • Aanvrager: Viaene Brian, Passendaalsestraat 46, Moorslede
 • Ligging: Passendaalsestraat 46, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het ophogen van een terrein en het aanleggen van een verharding
 • Bekendmaking: van 19 mei 2020 tot en met 17 juni 2020
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummerOV2020_0071
 • Aanvrager: Bonte Geert, Oostnieuwkerksestraat 5 , Moorslede
 • Ligging: Iepersestraat 142, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het bouwen van een bedrijfswoning
 • Bekendmaking: van 19 mei 2020 tot en met 17 juni 2020
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummerOV2020_0073
 • Aanvrager: Sanders Jens, Kortrijksestraat 183, Moorslede
 • Ligging: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning en de aanhorigheden, Ledegemstraat 47, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning en de aanhorigheden
 • Bekendmaking: van 19 mei 2020 tot en met 17 juni 2020
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummerOV2020_0087
 • Aanvrager: Eric Talpe, Knaagreepstraat 11, 8890 Moorslede
 • Ligging: Knaagreepstraat 11, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: verder exploiteren en veranderen van een rund- en pluimveebedrijf (rubr. 15.1.1, 17.1.2.2.1, 17.3.2.1.1.1.b, 28.2.c)1, 53.8.1.a), 6.5.1, 9.5.c)2.1, 9.5.c)2.4))
 • Bekendmaking: van 20 mei 2020 tot en met 19 juni 2020
 • Bevoegde overheid: deputatie

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2020_0075
 • Aanvrager: Vanfleteren Robby, Korenwind 46, Moorslede
 • Ligging: Korenwind 46 , 8890 Moorslede
 • Onderwerp: aanbouw van een berging
 • Bekendmaking: van 26 mei 2020 tot en met 25 juni 2020
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 

 • Gemeentelijk dossiernummerOV2020_0077
 • Aanvrager: Devos Ignace, Bellereke 7, Moorslede
 • Ligging: Bellereke 7, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het plaatsen van een carport
 • Bekendmaking: van 26 mei 2020 tot en met 25 juni 2020
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 

 • Gemeentelijk dossiernummerOV2020_0062
 • Aanvrager: Loontjens Marc, Grote Potterijstraat 12, Moorslede
 • Ligging: Scherminkelstraat zn, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het nivelleren van een landbouwperceel
 • Bekendmaking: van 26 mei 2020 tot en met 25 juni 2020
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2020_00
 • Aanvrager: , Moorslede
 • Ligging:  , 8890 Moorslede
 • Onderwerp: 
 • Bekendmaking: van  2020 tot en met  2020
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

 

 

 Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossier geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden.

 

 


Contactinformatie