openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

Volgens de wettelijke bepalingen ivm de omgevingsvergunning moet de gemeente de tekst van de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvragen publiceren.

In de lijst hieronder worden de aanvragen die ter inzage gelegd worden gedurende het openbaar onderzoek opgenomen.

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2024_0021
 • Aanvrager: Desmet Dirk, Knaagreepstraat 1, 8890 Moorslede
 • Ligging: Knaagreepstraat 1, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: regulariseren betonverharding
 • Bekendmaking: van  6 maart  2024 tot en met 4 april 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2024_0017
 • Aanvrager: Uitvaartzorg Geldhof Eveline, Roeselaarsestraat 118, 8890 Moorslede
 • Ligging: Roeselaarsestraat zn, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het slopen van een woning en een aanleg van parking voor funerarium
 • Bekendmaking: van   6 maart 2024 tot en met  4 april 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 

 

 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2024_0016
 • Aanvrager: Loyson Thomas, Bloemhoekstraat 15, 8890 Moorslede
 • Ligging: Bloemhoekstraat 15, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: Het verbouwen van een bestaande woning.
  Het slopen van een aanpalende garage en veranda
  Het slopen van een schuilhok
  Bouwen van een hobbystal (paarden) in nabijheid van de woning
  Aanpassingswerken aan de bestaande verhardingen op het terrein.
  Rooien van een boom
 • Bekendmaking: van  28 februari 2024 tot en met  28 maart 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2024_0019
 • Aanvrager: Beernaert Barbara, Dadizeelsestraa 59, 8890 Moorslede
 • Ligging: Dadizeelsestraat 63, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het verbouwen van een woning
 • Bekendmaking: van  28 februari 2024 tot en met  28 maart 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2023_0188
 • Aanvrager: Vermeulen BV, Roeselaarsestraat 242, 8890 Moorslede
 • Ligging:  Roeselaarsestraat 233, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het bouwen van een zonevreemde woning na afbraak van de bestaande woning en bijgebouw
 • Bekendmaking: van  28 februari 2024 tot en met  28 maart 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2024_0026
 • Aanvrager: Bossaert Geert, Lolliestraat 19, 8890 Moorslede
 • Ligging: Lolliestraat zn, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: aanleg van uitbreiding meers (1/A/668C) en tijdelijk stockeren van korenaarde grond (1/A/680/B)
 • Bekendmaking: van  28 februari 2024 tot en met  28 maart 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2023_0187
 • Aanvrager: Hertsens West NV, Heirbaan 9, 9150 Kruibeke
 • Ligging: Menensesteenweg 34, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het regulariseren van de opsplitsing van het gebouw in verschillende KMO Units
 • Bekendmaking: van  21 februari 2024 tot en met  21 maart 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2024_0015
 • Aanvrager: Reizen Patteeuw, Roeselaarsestraat 163, 8890 Moorslede
 • Ligging: Roeselaarsestraat 163A-165, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: Het uitbreiden van de parking op perceel Moorslede, 1e afdeling, sectie A, nr 1794N.
  Het aanpassen van de bestaande parking als verbinding voor uitbreiding parking op perceel Moorslede, 1e afdeling, sectie A, nr 1795X. Aanleg van wadi als extra buffering voor verhardingen. Aanleg van nieuwe bomen en beplanting voor verlaging hitte-effect.
 • Bekendmaking: van  21 februari 2024 tot en met  21 maart 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2023_0192
 • Aanvrager: Demuynck Thomas, Stationstraat 45, 8890 Moorslede
 • Ligging: Molenstraat 11, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: Functiewijziging van niet meer uitgebate hoeve tot zonevreemde woning zonder landbouwactiviteit
 • Bekendmaking: van  21 februari 2024 tot en met   21 maart 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2024_0010
 • Aanvrager: HP MEAT, Ledegemstraat 18C, 8890 Moorslede
 • Ligging: Ledegemstraat 16-18-18A-18C, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: winkeluitbreiding SPAR Dadizele
 • Bekendmaking: van 14 februari 2024 tot en met 14 maart 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2023_0186
 • Aanvrager: Degezelle Jozef, Theo Nuyttenslaan 21, 8540 Deerlijk
 • Ligging: Tuimelarestraat 36, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het bouwen van een loods na afbraak van de bestaande bijgebouwen, het verbouwen en uitbreiden van de bedrijfswoning, het aanpassen van de verhardingen en het exploiteren van een landbouwbedrijf
 • Bekendmaking: van 14 februari 2024 tot en met 14 maart 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2023_0190
 • Aanvrager: Ostyn Wilfried, Molenstraat 17, 8890 Moorslede
 • Ligging: Molenstraat 17, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: bouwen van een loods voor een champignonkwekerij, een verblijf voor seizoensarbeiders; aanleggen van verharding, infiltratievoorziening; inbuizen en compenseren van beek; terreinwijziging en het exploiteren van een champignonkwekerij
 • Bekendmaking: van 7 februari 2024 tot en met 7 maart 2024
 • Bevoegde overheid: college van het burgemeester en schepenen

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2024_0007
 • Aanvrager: Hoogmeierij Devriendt-Ostyn LV, Potegemstraat 1, 8980 Zonnebeke
 • Ligging: Potegemstraat 1, 8980 Zonnebeke
 • Onderwerp: het verder exploiteren en wijzigen van een bestaand tuinbouwbedrijf, het aanleggen van een foliebassin en een diepe drainage
 • Bekendmaking: van 31 januari 2024 tot en met 29 februari 2024
 • Bevoegde overheid: Vlaamse Overheid

 

 

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen de plannen geraadpleegd worden bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: Marktplaats 1, 8890 Moorslede (enkel op afspraak); of op het Inzageloket: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/.

 

 

 


Contactinformatie