openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

Volgens de wettelijke bepalingen ivm de omgevingsvergunning moet de gemeente de tekst van de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvragen publiceren.

In de lijst hieronder worden de aanvragen die ter inzage gelegd worden gedurende het openbaar onderzoek opgenomen.

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2022_0194
 • Aanvrager: Vannevel Martin, Roomstraat 7, 8890 Moorslede
 • Ligging: Roomstraat 7, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het actualiseren van de bestaande vergunning voor een land- en tuinbouwbedrijf
 • Bekendmaking: van 25 januari 2023 tot en met 23 februari 2023
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2022_0192
 • Aanvrager: Callens Jan, Breulstraat 117, 8890 Moorslede
 • Ligging: Breulstraat 115-117, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: het uitbreiden van de bestaande vergunning met een propaangastank met inhoud 2750 l
 • Bekendmaking: van 25 januari 2023 tot en met 23 februari 2023
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2022_0185
 • Aanvrager: Callewaert Renzie, Passendaalsestraat 135, 8890 Moorslede
 • Ligging: Passendaalsestraat 135, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: slopen berging / carport en bouwen garage
 • Bekendmaking: van 18 januari 2023 tot en met 16 februari 2023
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2022_0187
 • Aanvrager: FBM bvba, Geluwestraat 61, 8890 Moorslede
 • Ligging: Remi Dewittestraat 15, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: afbraak en herbouw eengezinswoning met behoud van de voorgevel
 • Bekendmaking: van 18 januari 2023 tot en met 16 februari 2023
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2022_0177
 • Aanvrager: Cloet Bart coördinatie, Slypsstraat 15 , 8880 Ledegem
 • Ligging: Waterstraat 41 - 43, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: slopen 2 eengezinswoningen en loods + bouwen 5 eengezinswoningen, herbouwen loods, bouwen garages en inrichten parkeerplaatsen
 • Bekendmaking: van 18 januari 2023 tot en met 16 februari 2023
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: OV2022_0190
 • Aanvrager: Bejaardenzorg Maria Middelares, Pater Lievensstraat 20, 8890 Moorslede
 • Ligging: Pater Lievensstraat 20, 8890 Moorslede
 • Onderwerp: sloop-, verbouw- en uitbreidingsproject WZC - fase 2
 • Bekendmaking: van 18 januari 2023 tot en met 16 februari 2023
 • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen 

 

 

 

 

 

 Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossier geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden.

 

 

 


Contactinformatie