bekendmakingen openbaar onderzoek Plan-MER

Openbaar onderzoek plan-MER sectorale voorwaarden windturbines

De Vlaamse overheid heeft een ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022.

Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windeturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd voor dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-Mer.

Het ontwerpbesluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen kunnen ingekeken worden:

Gedurende het openbaar onderzoek kunnen opmerkingen of bezwaren ingediend worden op volgende manieren:

 


Contactinformatie