bekendmakingen MER

In het kader van het onderzoek tot milieueffectenrapportage heeft de dienst MER beslist dat het de aanvraag tot planologisch attest voor Etablissementen Demeyere bvba geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing van de dient MER kan u raadplegen:


Contactinformatie