Overige bekendmakingen

Indiening aangiften verkiezingsuitgaven (publicatie 11 juni 2019)

Bericht aan de bevolking:

  • Bekendmaking definitieve vaststelling "opheffing gemeenteweg - voetweg nr. 17 (gedeeltelijk) zoals opgenomen in de atlas der buurtwegen" (publicatie 7 december 2021)
    Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en heeft uitwerking 14 dagen na bekendmaking.

    bekendmaking beslissing
    Uittreksel gemeenteraad
    opmetingsplan