Overige inname openbaar domein

Een signalisatievergunning kan je aanvragen in volgende gevallen:

  • bij evenementen, wielerwedstrijden e.d.
  • bij inname van het openbaar domein
  • bij inname terrassen

In het geval van parkeerverbod bij huwelijken: neem minimum 14 dagen vooraf contact op met de technische dienst die ervoor zorgt dat er op de bewuste dag parkeerverbodstekens staan

Bij evenmenten, wielerwedstrijden e.d.: neem ruim vooraf contact op met de lokaal coördinator politie om de signalisatievergunning aan te vragen. Die zorgt ervoor dat wij op tijd weten waar en wanneer de wegsignalisatie moet geplaatst worden.

Bij werken  op het openbaar domein is de aannemer die de werken uitvoert verantwoordelijk voor het plaatsen van alle nodige veerkeerssignalisatie.

 


Contactinformatie