PFAS

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging, zoals brandweerkazernes, in kaart te brengen.  Hiervoor worden op meer dan 800 locaties in heel Vlaanderen onderzoek gedaan, zo ook bij de brandweerkazerne in de Kerkhofstraat. Als je wil nakijken waar al deze locaties zich bevinden, dan kan je best eens surfen naar www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=pfasverkenner 

Momenteel zijn er nog geen onderzoeksresultaten voor deze site bekend.  Het zal dan ook maanden duren om op alle risicosites, de onderzoeken uit te voeren en de onderzoeksresultaten te beoordelen.

In afwachting van deze resultaten zijn er voor een zone van 100 m rond deze plaatsen enkele maatregelen geformuleerd: 

Voeding 

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, ouderen of personen met verminderde immuniteit, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren. 
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Was fruit en de groenten altijd goed voor je het consumeert. 
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee. 
 • Eet geen eieren van je eigen kippen. 

Grondwater 

 • Drink geen grondwater als drinkwater. 
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen. 

Grond en afval 

 • Laat kinderen niet spelen op het onverharde terrein van de site in kwestie. 
 • Het verharde terrein op de site zelf moet wekelijks met water schoongemaakt worden. 
 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin. 
 • Vermijd zo veel als mogelijk de verstuiving van braakliggende grond. 
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in je tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark. 
 • Binnen de perimeter horen eieren van eigen kippen voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het gft-afval. 
 • Buiten de perimeter kan je eieren en afval van groenten en fruit meegeven met het gft-afval. 

Hygiëne 

Pas een goede hygiëne toe: 

 • was je handen, zeker voor de maaltijd 
 • maak je huis binnen en buiten schoon met water. 

Heb je vragen over deze algemene maatregelen? Neem dan contact op met pfas@vlaanderen.be