Poetsdienst met dienstencheques

poetsdienst

Sedert 01.01.2017 werken wij enkel nog met het systeem dienstencheques.   

Het is de bedoeling dat de poetsvrouw hoofdzakelijk helpt bij het schoonmaken van de woning. Er wordt weliswaar van de klant verwacht dat hij/zij nog doet wat hij/zij nog zelf kan. Bovendien mag de poetsvrouw ook helpen bij de was en strijk.

Voorbeelden die tot het takenpakket behoren:

 • Stofzuigen
 • Afstoffen
 • Dweilen
 • Ramen lappen
 • Voetpad vegen
 • Wassen en strijken (maar de hoofdtaak blijft poetsen)

Volgende taken horen niet tot het takenpakket van de poetsvrouw

 • zolders en kelders opruimen
 • plafonds afwassen
 • meubels verslepen
 • gevels afwassen
 • enz.

M.a.w. zware en gevaarlijke werken die geen deel uitmaken van het gewoon wekelijks onderhoud van de woning.

Voorwaarden

De poetsdienst die door het OCMW aangeboden wordt, is vooral gericht op ouderen, invaliden en zieke personen die moeilijkheden ondervinden bij het wekelijks onderhoud van hun woning. De aanvragers dienen privépersonen te zijn die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Moorslede en er ook effectief wonen.

We richten ons naar volgende 4 categorieën :

cat. 1 : OCMW-cliënten (van de sociale dienst)

cat. 2 : gepensioneerden of personen die recht hebben op bepaalde uitkeringen/tegemoetkomingen zijnde :  ziekte- of invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds of uitkering ingevolge verminderde zelfredzaamheid inkomensvervangende tegemoetkoming integratietegemoetkoming  hulp aan bejaarden

voor de personen in categorie 2 dient het kleefvignet van het ziekenfonds op code 1 te eindigen. 

cat. 3 : +65jarigen. Deze categorie dient niet te voldoen aan de voorwaarde om de woning te onderhouden.

cat. 4 : ouderen en/of personen die zorg nodig hebben na hospitalisatie/kortverblijf kunnen ook tijdelijke hulp krijgen, minimum 3 beurten maximum 6 beurten.

Gezinnen en alleenstaanden die niet tot één van deze categorieën behoren, kunnen beroep doen op een private poetsdienst of op de poetsdienst van dienstencheque organisatie De Klaver.

Procedure

De toekenning gebeurt chronologische volgens datum van inschrijving. In geval van wachtlijst genieten hoogbejaarden (vanaf 80 jaar) en bewoners van woningen in eigen beheer de voorkeur.

De duur en periodiek van de poetshulp is afhankelijk van de grootte van de woning, de mate waarin de klant zelf nog kan instaan voor de schoonmaak, de persoonlijke voorkeur van de klant en de beschikbaarheid van de dienst.  Op basis van deze factoren kan er geopteerd worden voor 

 • één of twee blokken van 3 uur en/of van 4 uur
 • wekelijks of tweewekelijks

Het maximum aantal uren poetsdienst per gebruiker is beperkt tot 8 uren per week.

Wie na ontslag uit het ziekenhuis tijdelijk poetshulp nodig heeft (minimum 3 - maximum 6 beurten) kan ook bij ons terecht. Volgens de beschikbaarheid van de dienst gebeurt de betaling via dienstencheques (prijs zie hieronder) of via factuur (€ 8,00 per uur).

 

Bedrag

Voor de betaling werken wij met het systeem van elektronische dienstencheques.

Bij de aanvraag van de poetsdienst komt de maatschappelijk werkster op huisbezoek om een sociaal verslag op te maken. Zij legt ook stap voor stap uit hoe de klant de dienstencheques kan bestellen en ermee kan betalen.

Per uur poetsdienst betaalt de klant één dienstencheque. Vanaf 1 januari 2014 kost één dienstencheques € 9,00. Jaarlijks kan de klant zijn/haar dienstencheques inbrengen in zijn/haar belastingen om zo een belastingsvermindering van 20% te genieten. De reële kostprijs van één dienstencheque bedraagt dan slechts € 7,20.

Ook wie geen belastingen betaalt en dus geen belastingsaangifte dient in te vullen, geniet van deze vermindering van 20 %.


Contactinformatie