Premie voor herbruikbare luiers

Herbruikbare luiers
Kleine kinderen produceren in hun luierperiode een grote berg afval. Gezinnen die kiezen voor de aankoop of huur van herbruikbare luiers helpen mee om die afvalberg kleiner te houden.

Daarom kunnen ze rekenen op een tegemoetkoming van 50 % op de aankoopfactuur met een maximum van € 125,00.

 

Voorwaarden

De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Moorslede op 1 januari van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd.
De aanvrager heeft een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden.
Voor deze subsidie komen expliciet niet in aanmerking: aanvragen tot subsidiëring van aankoop of huur van tweedehands herbruikbare luiers.

Procedure

De aanvraag dient ingediend te worden vóór de 3de verjaardag van het kind in het Sociaal Huis in Moorslede.
Het aanvraagformulier is te verkrijgen in het Sociaal Huis in Moorslede. Dit kan ook hier gedownload worden. 

Meebrengen

De aanvraag moet vergezeld zijn van een aankoopfactuur met betalingsbewijs op naam van de (pleeg)ouder(s) met vermelding van de producten.

Bedrag

De premie voor de aankoop van herbruikbare luiers en toebehoren bedraagt 50 % van het op de originele aankoopfactuur vermelde bedrag, met een maximum van € 125,00. Per kind kan slechts éénmaal een toelage aangevraagd en toegekend worden. Het bedrag wordt overgeschreven op de bankrekening van de aanvrager.


Contactinformatie