Rooilijnplan

De rooilijn is de grens tussen het openbaar domein en de private eigendommen
Een rooilijnplan geeft voor een weg met een belangrijke verbindende functie aan waar de (toekomstige) grenslijn zal komen te liggen. Daarnaast kan er op het privaat terrein nog een bouwvrije zone ingesteld worden.

De meeste rooilijnplannen dateren uit de jaren 60 en 70. Dit betekent dat ze voor heel wat wegen al gerealiseerd of voorbijgestreefd zijn. Daarom wordt bij een bouwvergunning steeds advies gevraagd aan de bevoegde wegbeheerder. Nu wordt de rooilijn meestal vastgelegd in verkavelingsplannen, BPA’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen.


Contactinformatie