Ruimtelijk uitvoeringsplan

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Door de opmaak van een RUP wordt voor alle percelen in een bepaald gebied duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Zoals er verschillende ruimtelijke structuurplannen zijn, zijn er ook verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen namelijk:

  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) maken het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) uitvoerbaar
  • Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP) maken het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS) uitvoerbaar
  • Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) maken het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Moorslede (GRS) uitvoerbaar

Lopende processen

 

De goedgekeurde gemeentelijke uitvoeringsplannen binnen onze gemeente zijn:

Voor het raadplegen van alle bestemmingsplannen kan u via volgende link alle stukken met betrekking het dossier raadplegen.
DSI-platform Vlaanderen


Contactinformatie