Samenstelling Gecoro

NaamPlaatsvervangerFunctie
Deskundigen  
Thomas Paret Voorzitter
Wim Vanacker Corneel Schepens 
Patrick Plyson  Lisa Dejonghe 
Elyne Dewulf  Sander Verhanneman 
Verenigingen
  
Geert Bossaert  Jean-Pierre Vandamme milieu-en natuurverenigingen
Johan Vanhoucke Valerie Depraetere werkgevers of zelfstandigen
Ann Dejonghe Martine Berghman landbouwers
Vanessa Vandoorne  Thierre Dekoker werknemers
Willy Ide  Monique de Rudder seniorenraad
Christine Demeyer Pieter Vanhoutte handelaars
Luc Deprez  Wim Dewulf gezinsbond