Sluikstorten

Helaas wordt er nog steeds enorm veel afval op verkeerde plaatsen achtergelaten. Het gaat hier niet enkel om afval die langs de straten gegooid wordt, in de bermen, weiden, beken, … maar ook afval dat niet thuis hoort in de publieke afvalbakjes, in glas- en kledingcontainers enz.

Daarvoor heeft de gemeente het reglement goedgekeurd voor de belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente. 
Het bedrag wordt als volgt vastgesteld:

  • 1,00 Euro per kilometer transport
  • 45,00 Euro per arbeidsuur en per arbeider
  • 50,00 Euro per uur en per ingezet voertuig, incl. chauffeur
  • 0,30 Euro per kg opgeruimde afvalstoffen (1 Euro per kg indien het om KGA gaat en 0,75 Euro als het om autobanden gaat)
  • gebruikte materialen: kostprijs van het materiaal

In het geval dat de gemeente een externe firma moet aanstellen om het sluikstort op te ruimen, wordt het factuurbedrag van deze firma, vermeerderd met het forfaitaire gedeelte van 75 euro en doorgerekend aan de dader.

Op het belastingsreglement kan je alles nog eens nalezen.

Een gewaarschuwde man/vrouw is er twee waard!

Met 2 zie je meer dan alleen

Kom je een sluikstort tegen of zie je iemand die een sluikstort veroorzaakt, meldt dit aan onze diensten zodat hiertegen kan opgetreden worden.

Wij kijken dan of we de dader kunnen achterhalen, inventariseren en ruimen alles op.

 


Contactinformatie