Sociaal verhuurkantoor

Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren zijn de sociale huurwoningen. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben een goede woning, tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid. Maar het Vlaamse aanbod aan sociale huurwoningen is veel te beperkt. Het sociaal verhuurkantoor (SVK) neemt woningen in huur die eigendom zijn van een particuliere eigenaar en verhuurt die woningen aan personen (alleenstaanden of gezinnen) die in woningnood verkeren. Hierbij biedt het SVK de eigenaars een aantal stevige garanties.

Waarom verhuren via een SVK?

 1. Als eigenaar hebt u geen zorgen: het SVK maakt het huurcontract , zorgt voor de plaatsbeschrijving en alle andere nodige administratie, ziet er op toe dat de woning in een goede staat wordt onderhouden en zonodig voert het SVK eventuele herstellings- en onderhoudswerken uit
 2. Het SVK betaalt u maandelijks stipt de huur.
 3. Wanneer de woning een tijdlang leegstaat omdat er een verandering van huurder is, blijft het SVK de maandelijkse huurprijs doorbetalen aan de eigenaar.
 4. Indien er renovatiewerken moeten gebeuren, overlegt het SVK met de eigenaar. Bovendien helpt het SVK bij de aanvraag van de verschillende premies én kan de eigenaar extra renovatiepremies verwerven.
 5. De onderhuurder neemt bij vragen of problemen steeds contact op met het SVK, niet met de eigenaar. Bij problemen met de bewoner neemt het SVK de nodige verantwoordelijkheden. Zonodig zorgt het SVK ook voor de minder aangename contacten met de bewoner (bvb. Opvolging bij wanbetaling van de huur).
 6. Bij het einde van de huurovereenkomst zorgt het SVK dat de woning in dezelfde staat verkeert als bij de aanvang van de huur.
 7. Verhuren via een SVK is fiscaal voordelig: de eigenaar wordt belast op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten.

Voorwaarden

De woningen (gezinswoningen, appartementen of studio’s) die het SVK in huur neemt, moeten voldoen aan enkele voorwaarden:

 • minimum oppervlakte- en hoogtematen van de woonvertrekken
 • de algemene bouwfysische staat van de woning moet in orde zijn
 • in de woning moet er voldoende elementair comfort zijn
 • de gas- en elektriciteitsvoorzieningen moeten veilig zijn

 

Procedure

De eigenaar verhuurt de woning aan het sociaal verhuurkantoor. Alle contacten tussen de eigenaar en de huurder verlopen dus via het SVK. Het SVK betaalt maandelijks de contractueel afgesproken huurprijs aan de eigenaar. Op zijn beurt verhuurt het SVK de woning door aan personen die op de wachtlijst van het verhuurkantoor zijn geregistreerd en die nood hebben aan huisvesting.


Contactinformatie