Steunmaatregelen

Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers die schade lijden door de coronamaatregelen

De coronamaatregelen van de overheid hadden en hebben een ernstige impact op het economische leven. Om de bedrijven zoveel mogelijk bij te staan heeft de overheid een reeks steunmaatregelen uitgewerkt om ze door deze moeilijke periode heen te helpen.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze maatregelen, verwijzen wij je graag door naar de website van Vlaio.

 

Betalingsverplichtingen uitstellen

Op de momenten dat er minder inkomsten zijn, dien je eerst te onderzoeken hoe jouw bedrijf op korte termijn wat ademruimte kan krijgen.

De overheid heeft verscheidene maatregelen genomen die toelaten om tijdelijk jouw liquiditeitspositie te verbeteren:

 • Fiscale verplichtingen:
  • Afbetalingsplan voor fiscale schulden
 • Sociale zekerheidsverplichtingen:
  • Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen
  • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  • Vermindering van voorlopige bijdragen
 • Loonkosten:
  • Tijdelijke werkloosheid
 • Huurkosten:
  • Onderling akkoord huurder – verhuurder
 • Leverancierstermijnen

Premies en andere inkomsten

Om de coronacrisis goed door tek omen, is het voor veel ondernemingen onvoldoende om alleen de kosten te minimaliseren. Overheidssteun is broodnodig om deze periode te overbruggen. Als zelfstandige kan je terugvallen op een vervangingsinkomen. Als bedrijf kom je mogelijks in aanmerking van één van onderstaande premies:

 • Overbruggingsrecht
 • Vlaams beschermingsmechanisme 11
 • Globalisatiemechanisme

 

In moeilijkheden – Dyzo

Overleven als ondernemer in tijden van een crisis betekent dat je er niet alleen voor staat. Denk aan je omgeving en je netwerk dat je kan steunen, elk op hun manier.

Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Dit aanbod geldt voor heel Vlaanderen en is kosteloos dankzij de financiële steun van de Vlaamse Overheid via het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de inzet van tientallen vrijwillige medewerkers.

Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van hun zaak, voor het leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start na faling.

Dyzo richt zich op vier doelgroepen:

 • Op ondernemers die hun zaak gezond willen houden en hun risico’s in kaart willen brengen om preventieve maatregelen te nemen.
 • Op ondernemers in moeilijkheden op zoek naar de turnaround of die hun boeken ordentelijk willen neerleggen
 • Op ondernemers die het faillissement hebben ondergaan.
 • Op gefailleerde ondernemers die een herstart of een doorstart willen maken.

Meer informatie op www.dyzo.be

 

Vragen

Voor verdere vragen kan je terecht bij Marieke Gruwez, ambtenaar Lokale Economie of Nessim Ben Driss, schepen voor Lokale Economie en Middenstand