Strooiplan

Bij normale wintertoestand (sneeuwval, ijzel of aanvriezende mist) treedt het “prioritair en secundair  strooiplan” in werking en wordt er gestrooid op de hoofdwegen en de belangrijkste zijwegen.
Op uitdrukkelijke vraag vanwege de schepen van openbare werken of de coördinator technische dienst kan ook het tertiair strooiplan uitgevoerd worden.

In uitzonderlijke weersomstandigheden of bij langdurig aanhoudende wintertoestand kan er beslist worden om de sneeuw ook te ruimen en/of af te wijken van het algemeen strooiplan.

Als er een schaarste of te kort dreigt aan strooizout in Vlaanderen, wordt er overgeschakeld op enkel het “prioritair strooiplan” waarbij enkel nog de belangrijkste hoofdwegen worden gestrooid.

De gewestwegen binnen onze gemeente (N32 – N32d) worden gestrooid door de diensten van het Vlaamse Gewest.

 


Contactinformatie