Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.

Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Dit is van belang indien je je afvalwater zelf dient te zuiveren of dit collectief zal gebeuren. Voor het grondgebied van de gemeente Moorslede vinden hieromtrent aanzienlijke wijzigingen plaats.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de 11 bekkens en voor de 6 grondwatersystemen in Vlaanderen.

De waterlopen op het grondgebied van de gemeente Moorslede vallen onder het Leiebekken (aandachtsgebied Heulebeek).

Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor Moorslede relevant zijn. Via geoloketten kom je te weten welke acties in jouw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in jouw straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.


Contactinformatie

 • Milieudienst

  Gemeentehuis

  Marktplaats 1
  8890 Moorslede

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:00, van 14:00 tot 17:00
  • Morgen open van 08:30 tot 12:00 (namiddag op afspraak)
  Alle informatie