Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas vast. De plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

Het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de vastgestelde SGBP digitaal ter beschikking gesteld worden.  de integrale plannen en alle bijhorende inrormatie kan geraadpleegd worden.  De integrale plannen en alle bijhorende informatie kan geraadpleegd worden op www.stroomgebiedbeheerplannen.be  

Een bijhorend informatiefilmpje kan je bekijken door op een eenvoudige klik op de link. 

Wil je de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen bekijken of consulteren? 
Dat kan op geoloket zonering- en uitvoeringsplannen.

De waterlopen op het grondgebied van de gemeente Moorslede vallen onder het Leiebekken (aandachtsgebied Heulebeek).

 


Contactinformatie