Vakantietoelage voor personen met een beperking

Vakantietoelage

Een vakantietoelage voor personen met een beperking wordt toegekend voor de persoon die deelgenomen heeft aan een vakantieverblijf van minimum 3 dagen (2 nachten).

Voorwaarden

De vakantie dient georganiseerd te zijn door een sociale vereniging, een erkend ziekenfonds, een medisch-pedagogisch instituut, een dagcentrum of een school.

De aanvrager, zijnde de persoon die zelf meerderjarig is en een beperking heeft en/of zijnde de ouder van het kind met een beperking, moet in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente ingeschreven zijn op 1 januari van het jaar waarin een toelage wordt gevraagd.

De aanvrager of het kind is, op datum van 1 januari, een mindervaliditeit toegekend van minstens 66%, of van minstens 6 punten voor de 3 pijlers samen of van minstens 4 punten voor de eerste pijler (nieuw systeem toeslag kinderbijslag voor gehandicapte kinderen), of een verminderde graad van zelfredzaamheid van minstens 9 punten.

Bedrag

Het bedrag van de toelage wordt bepaald op €15,00 per dag.  De toelage bedraagt maximaal €75,00.

De aanvrager kan slechts 1 maal per kalenderjaar een aanvraag tot toelage indienen voor 1 verblijf van minimum 3 dagen (2 opeenvolgende nachten).

Het bedrag wordt overgeschreven op de bankrekening van de aanvrager.


Contactinformatie