Vakantietoelage voor personen met een beperking

Vakantietoelage

Een vakantietoelage voor personen met een beperking wordt toegekend voor de persoon die deelgenomen heeft aan een vakantieverblijf van minimum 3 dagen (2 nachten).

Voorwaarden

De aanvrager, zijnde de persoon die zelf meerderjarig is en een beperking heeft en/of zijnde de ouder van het kind met een beperking, moet in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente ingeschreven zijn op 1 januari van het jaar waarin een toelage wordt gevraagd.

De aanvrager of het kind is , op datum van 1 januari, een mindervaliditeit toegekend van minstens 66%, of van minstens 6 punten voor de 3 pijlers samen of van minstens 4 punten voor de eerste pijler (nieuw systeem toeslag kinderbijslag voor gehandicapte kinderen), of een verminderde graad van zelfredzaamheid van minstens 9 punten.

Bedrag

Het bedrag van de toelage wordt als volgt bepaald : € 15,00 per dag met een maximum van € 75,00.

Indien na een eerste verblijf (van min. 2 nachten) het maximum toe te kennen bedrag van €75,00 niet bereikt werd, kan de aanvrager een tweede verblijf (minimum 2 nachten) in rekening brengen.

Het bedrag wordt overgeschreven op de bankrekening van de aanvrager.


Contactinformatie

 • Zorg

  Marktplaats 18 bus a
  8890 Moorslede

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (namiddag op afspraak)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:00, van 14:00 tot 17:00
  Alle informatie