Vastgoedinformatie

Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van een onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het gemeentebestuur aangevraagd onder de vorm van stedenbouwkundige inlichtingen.

De stedenbouwkundige inlichtingen bestaan uit:

  • een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister)
  • informatie over milieu, huisvesting, rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgeod en andere erfdienstbaarheden van openbaar nut

De stedenbouwkundige inlichtingen zijn een momentopname en hebben een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag. Als je de inlichtingen gebruikt bij verhandeling van vastgoed, mag het niet ouder zijn dan 1 jaar.

Het is de taak van de notaris om de stedenbouwkundige inlichtingen toe te voegen aan iedere akte en overeenkomst inzake onroerende goederen.

Iedereen die publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur van vastgoed ouder dan 9 jaar, moet in de tekst van de publicatie (bijvoorbeeld een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden. De inlichtingen kunnen dus ook door makelaars of eigenaars worden aangevraagd.

De kostprijs voor de behandeling van deze aanvragen bedraagt 60 euro.
De aanvragen worden gefactureerd bij afgifte van de inlichtingen. 

 


Contactinformatie