Veldkanonnen

Het gebruik van veldkanonnen wordt geregeld in de de Zonale Politieverordening Arro Ieper.  Deze verordening is in alle gemeenten binnen de politiezone geldig.

In de verordening staat:  "Al dan niet-automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige geluidsproducerende toestellen of voorwerpen, opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, moeten op minstens 100 m van de in de buurt gelegen woningen geplaatst worden, met uitzondering van de eigen woning van de gebruiker van het toestel.  Het is verboden deze toestellen tussen 21u30 en 06u00 te laten werken.  De geluidsmond van het toestel mag niet gericht worden naar woningen (andere dan de exploitatiezetel) die op minder dan 150 m gelegen zijn.  De tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 10 minuten bedragen.  Twee tot drie salvo's na elkaar, binnen vijftien seconden, worden als 1 knal beschouwd." 

Daarnaast stelt de verordening dat het gebruik van deze toestellenonderworpen is aan een voorafgaande meldingsplicht bij het gemeentebestuur op een daartoe ter beschikking gesteld formulier.  
Dit formulier bevat de identiteitsgegevens van de aanvrager alsook de exacte plaats van de toestellen.

Het meldingsformulier vind je hier terug.


Contactinformatie