Veldkanonnen

Het gebruik van veldkanonnen wordt geregeld in de  Zonale Politieverordening Arro Ieper.  

Hierin staat bepaald dat:

  • Al dan niet-automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige geluidsproducerende toestellen of voorwerpen, opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, moeten op minstens 100 m van de in de buurt gelegen woningen geplaatst worden (exploitatiezetel uitgezonderd) en op minstens 300 m van een ander al dan niet-automatische vogelschrikkanonnennen of gelijkaardige geluidsproducerende toestel of voorwerp
  • Het is verboden deze toestellen tussen 21.30 en 6.00 u. te laten werken.
  •  De geluidsmond van het toestel mag niet gericht worden naar woningen (andere dan de exploitatiezetel) die op minder dan 150 m gelegen zijn.  
  • De tijdsduur tussen 2 opeenvolgende ontploffingen moet minstens 10 minuten bedragen. 2 tot 3 salvo's na elkaar, binnen 15 seconden, worden als 1 knal beschouwd. 
  • Het gebruik van deze toestellen kan alleen na een voorafgaande meldingsplicht bij het gemeentebestuur. De melding kan via www.moorslede.be/gebruik-vogelschrikkanon doorgegeven worden.

Een gouden raad: vermijd problemen en meld op tijd het gebruik van het veldkanon!

 

 


Contactinformatie