Vergoeding

Animator zijn binnen de Speelpleinwerking is vrijwilligerswerk. Dit wil zeggen dat je geen loon krijgt, maar een forfaitaire kostenvergoeding. Per dag dat je als vrijwilliger op het speelplein staat, krijg je een forfaitaire kostenvergoeding. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

StatuutVrijwilligersvergoeding
Niet - gebrevetteerde animator€ 24/dag
Stagiair - animator€ 27/dag
Gebrevetteerde animator€ 33/dag

Wie is nu een gebrevetteerde animator?

  • houders van het attest 'Animator', 'Hoofdanimator' of 'Instructeur' in het Jeugdwerk, afgeleverd door de afdeling Jeugd van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
  • houders van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs in een sociale of pedagogische studierichting.