Verplichte registratie (hobby)pluimvee

Hou je thuis pluimvee als hobby? Of hou je pluimvee voor de eieren of voor de slacht? Hou er rekening mee dat je in bepaalde situaties je verplicht moet laten registreren in de Saniteldatabank.

Voor welke pluimveesoorten is deze wetgeving van toepassing?

De registratie in de Saniteldatabank is van toepassing voor houders van: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes en casuarissen).

In welke situaties laat je je registreren in de Saniteldatabank?

Voor pluimvee wordt een opsplitsing gemaakt tussen:

 • Pluimvee dat in de voedselketen komt. Concreet gaat het hier om:
  • pluimvee voor de primaire productie
  • pluimvee dat geleverd wordt aan andere operatoren in de voedselketen (zoals bakkers, restaurants,…)
  • pluimvee dat thuis geslacht wordt en waarvan je het vlees verkoopt of weggeeft.
 • Hobbypluimvee dat nooit in de voedselketen komt, dus ook de eieren niet.

Wanneer je enkel hobbypluimvee (niet bestemd voor de voedselketen) houdt, laat je je registreren in volgende gevallen:

 • Je houdt meer dan 199 stuks hobbypluimvee en/of je neemt deel aan markten. In dit geval laat je een beslag als hobbyhouderij registreren.
 • Je koopt en verkoopt op regelmatige basis hobbypluimvee én je maakt gebruik van een inrichting. In dit geval word je beschouwd als een pluimveehandelaar en laat je een beslag activeren als handelsbedrijf.

Zodra je één stuk pluimvee houdt dat bestemd is voor de voedselketen, laat je je registreren als:

 • Broeierij als je een broedcapaciteit hebt van minstens 50 eieren voor loopvogels of 200 eieren voor ander pluimvee.
 • Bedrijf met geringe capaciteit als je maximum 4.999 stuks gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren, geen loopvogels)houdt over alle beslagen heen op dezelfde inrichting .
 • Professioneel bedrijf in alle andere gevallen.

Enkel in volgende situaties hoef je jou als houder van pluimvee niet te registreren:

 • Je houdt en slacht pluimvee voor uitsluitend persoonlijke consumptie binnen je gezin.
 • Je levert op jaarbasis maximaal 15.000 eieren rechtstreeks af aan de eindconsument. Dit staat gelijk met het houden van maximaal 49 legkippen. Het vlees van deze legkippen komt ook niet in de voedselketen terecht.

Hoe laat je je registreren in de Saniteldatabank?

Voor pluimvee of hobbypluimvee gaat houden waarvoor je verplicht bent om je te laten registreren, vul je het registratieformulier in dat je kan vinden op de website van DGZ (www.dgz.be). Dit bezorg je aan DGZ via helpdesk@dgz.be of met de post naar Industrielaan 29, 8820 Torhout.


Contactinformatie