Vzw De Katrol

Huiswerk

Het Sociaal Huis, de  Moorsleedse scholen en vzw De Katrol slaan de handen in elkaar om kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben te ondersteunen.

Vzw De KATROL is gegroeid vanuit de vraag van de kansengroepen zelf. Op de verzetdag tegen extreme armoede in 2001 werd er in een getuigenis van kansarme ouders geopperd dat “we willen dat onze kinderen het beter stellen dan wijzelf en een diploma kan hierbij helpen”.

Om te vermijden dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven is het belangrijk dat talentvolle kinderen niet in de marginaliteit worden meegezogen en onder hun niveau gaan presteren met zittenblijven en schoolmoeheid als gevolg. Daarom is het belangrijk dat er in een vroeg stadium ingezet wordt op een gedegen studiecultuur. De klemtoon in de ondersteuning ligt op de kinderen van het 3de kleuter, het eerste en tweede leerjaar.

Het SOCIAAL HUIS Moorslede heeft in haar doelstelling ook de basisopdracht om initiatieven te faciliteren om beleidsmatig te werken aan de (kinder) armoede.

3 doelen worden hierbij nagestreefd :

-De kinderen kansrijker maken (hen opliften om studieachterstand te vermijden)

-De ouders assertiever maken (studiecultuur toelaten in het gezin)

-Studenten op de werkvloer de doelgroep te leren kennen

Praktisch

De scholen informeren de gezinnen over de mogelijkheid van gezinsondersteuning wanneer ze een bepaalde nood vaststellen. De ouders beslissen autonoom of ze al dan niet aan het project willen deelnemen.

Het SOCIAAL HUIS stelt een ankerfiguur ter beschikking ( in de praktijk een maatschappelijk werker uit onze sociale dienst die deels voor dit project is vrijgesteld)

Een student uit een Hoge School of Universiteit (toekomstige leerkracht)of pedagoog enz.… krijgt een stageplaats (gezin) toegewezen.

De student moet minstens 2 x per week 1 uur in het gezin komen en minstens 1 x per week bij de ankerfiguur.

Het OCMW streeft ernaar een 7- tal gezinnen te kunnen ondersteunen.  Meer info over het project bij heleen.meersseman@ocmwmoorslede.be of telefonisch 051 57 60 79.


Contactinformatie