Zittingen gemeenteraad

Je kan pas de notulen van een gemeenteraad bekijken, nadat de notulen werden goedgekeurd in de volgende gemeenteraad.

Vanaf 2019 is er een publieke raadpleegomgeving aangemaakt waar je de agenda, besluiten en notulen kan raadplegen van de verschillende bestuursorganen. Dit is een externe website waar je de publicatie van de beslissingen van het lokaal bestuur kan raadplegen.