1ste en 2de leeftijdsmelk

leeftijdsmelk

Kind en Gezin streeft ernaar dat elk kind de best mogelijke start in het leven krijgt. Ze wijzen er dan ook op dat borstvoeding de beste keuze is. Als borstvoeding om een of andere reden niet mogelijk is, is flesvoeding een goed alternatief. Eerste en tweede leeftijdsmelk is een basisrecht van elk kind en werkt in op de ontwikkeling van het kind.

Deze noodzakelijke voeding is vrij duur.  In bepaalde gevallen kan het OCMW gezinnen steunen in deze grote kost. 

Voorwaarden

Je hebt een doorverwijsbrief van Kind & Gezin.

Procedure

Om te onderzoeken of je in aanmerking komt neem je volgende zaken mee:

  • Doorverwijs brief Kind & Gezin
  • Bewijzen van alle gezinsinkomsten
  • Bewijzen van alle vasten kosten en uitgaven.

De aanvraag gebeurt door de sociale dienst. Indien jouw aanvraag wordt goedgekeurd kan je de eerste of tweede leeftijdsmelk (tot het kind de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt) ophalen bij jouw apotheker. 


Contactinformatie