Afvuren vreugdeschoten bij huwelijk

Vreugdeschoten

Vreugdeschoten

Voorafgaandelijk aan een huwelijk kan er aan de burgemeester toestemming gevraagd worden voor afvuren van vreugdeschoten.


Voorwaarden

  • De schoten mogen enkel gelost worden op de aangevraagde datum tussen 19.00 en 22.00 uur.
  • Het aanmaken, opslaan en gebruiken van zelfgemaakte poeders is verboden.
  • De schoten mogen enkel gelost worden op plaatsen die voldoende ver van bewoonde panden liggen. Alle tuigen of voorwerpen die de voorbijgangers kunnen hinderen of kwetsen, het verkeer onveilig maken en die rechtstreeks of onrechtstreeks oorzaak kunnen zijn van het toebrengen van schade of letsels aan derden, worden op de openbare weg of openbare plaats verboden.
  • De deelnemers en bedieners moeten minstens 18 jaar oud zijn en alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen om geen letsels toe te brengen aan zichzelf en omstaanders. Gebruik zo weinig mogelijk poeder of kruit, zodat de knal geen gehoorschade of geluidsgolf kan veroorzaken die stoffelijke of lichamelijke schade kan aanrichten.
  • Je moet onmiddellijk stoppen op verzoek van omwonenden of van de politie.
  • Het verkrijgen van deze toelating verschaft géén toelating tot het afsteken van vuurwerk.


Aanvragen

Aanvraag kan via het aanvraagformulier


Contactinformatie