Reglementen en belastingen

2023

Gemeentebelasting op tweede verblijven aanslagjaar 2023

Reglement inzake heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen - aanslagjaar 2023

Reglement inzake leegstaande gebouwen en woningen en gemeentelijke heffing - dienstjaar 2023

Reglement inzake verwaarloosde gebouwen en woningen en gemeentelijke heffing - aanslagjaar 2023

Gemeentelijke verordening hemelwater

Gewestelijke verordening hemelwater

Gemeentelijke verordening kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake integratie van bedrijfsgebouwen

Gemeentelijke verordening inzake voorbouwlijn zonevreemde gebouwen en constructies

Retributiereglement uithuiszettingen

 

2022

Activeringsheffing op onbebouwde bouwgrond aanslagjaar 2022

Belasting opcentiemen op de onroerende voorheffing

Gemeentebelasting op meldingen en aanvragen bedoeld in het decreet van de omgevingsvergunning en op aanvragen tot inlichtingen die enig opzoekingswerk vereisen aanslagjaar 2022

Gemeentebelasting op tweede verblijven aanslagjaar 2022

Reglement inzake heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen aanslagjaar 2022

Reglement inzake leegstaande gebouwen en woningen en gemeentelijke heffing dienstjaar 2022

Reglement inzake verwaarloosde gebouwen en woningen en gemeentelijke heffing aanslagjaar 2022

Gemeentelijke verordening hemelwater

Gewestelijke verordening hemelwater

Gemeentelijke verordening kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake integratie van bedrijfsgebouwen

Gemeentelijke verordening inzake voorbouwlijn zonevreemde gebouwen en constructies

Retributiereglement uithuiszettingen

 

2021

Activeringsheffing op onbebouwde bouwgrond

Belasting opcentiemen op de onroerende voorheffing

Gemeentebelasting op meldingen en aanvragen bedoeld in het Decreet van de omgevingsvergunning en op aanvragen tot inlichtingen die enig opzoekingswerk vereisen

Gemeentebelasting op tweede verblijven

Reglement inzake heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Reglement inzake leegstaande gebouwen en woningen en gemeentelijke heffing

Reglement inzake verwaarloosde gebouwen en woningen en gemeentelijke heffing

Gemeentelijke verordening hemelwater

Gewestelijke verordening hemelwater

Gemeentelijke verordening kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake integratie van bedrijfsgebouwen

Retributiereglement uithuiszettingen

Contactinformatie