Cultuurraad

De cultuurraad is samengesteld uit afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen, - instellingen en –organisaties en uit deskundigen. Zij vormen de Algemene Vergadering van de cultuurraad, die een tweetal keer per jaar samenkomt om belangrijke adviezen te bespreken (bv cultuurbeleidsplan, subsidiereglement, …).

Uit die algemene vergadering wordt een bestuur gekozen die ongeveer tweemaandelijks bijeenkomt en die zich naast het advieswerk bezighoudt met het organiseren van de week van de amateurkunsten, de open monumentendag en de Vlaamse Feestdag.

Contactinformatie