Deontologische code lokale mandatarissen

Gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden en andere lokale mandatarissen staan soms voor moeilijke keuzes. Zo bijvoorbeeld als zij het algemeen belang moeten afwegen tegen persoonlijke belangen. Of als er tegenstrijdige belangen zijn. Sommige mandatarissen vervullen immers meerdere mandaten. Hoe maken zij in deze gevallen de beste keuze?

De deontologische code biedt houvast en ondersteuning aan alle lokale mandatarissen op het gebied van integer handelen en bestuurlijke integriteit.

Volgende waarden vormen de basis voor de deontologische code:

  • Dienstbaarheid
  • Functionaliteit
  • Onafhankelijkheid
  • Openheid
  • Vertrouwelijkheid
  • Zorgvuldigheid

> Deontologische code schepencollege

> Deontologische code gemeenteraad

> Deontologische code vast bureau

> Deontologische code OCMW-raad

> Deontologische code bijzonder comité voor de sociale dienst