Duurzaam pesticidengebruik

De wetgeving ‘Duurzaam pesticidengebruik’ legt het gebruik van pesticiden aan banden en beschermt zo de volksgezondheid en het milieu.

Deze wetgeving zorgt ervoor dat er sinds 1 januari 2015 geen pesticiden meer mogen gebruikt worden door:

  • openbare besturen
  • scholen
  • kinderdagverblijven
  • zorginstellingen

Langs waterlopen mag er in een strook van 6 m geen pesticiden meer gebruikt worden. Ook het onderrhoud van het voetpad voor jouw huis moet sinds 1 januari 2015 zonder pesticiden gebeuren. Hou je toch liever jouw trottoir volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig.

De verplichte vermindering van het pesticidengebruik betekent echter dat er soms meer kruidgroei zal te zien zijn in de gemeenten. We rekenen dan ook op verdraagzaamheid van de burger ten opzichte van deze kruidgroei in ruil voor een gezonder milieu.

Tot slot vragen wij ook aan de inwoners van Moorslede om zelf zo weinig mogelijk gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen voor de tuin! Wij moedigen iedereen aan om lege verpakkingen en restjes van producten naar het recyclagepark te brengen bij het Klein Gevaarlijk Afval.

Wil je meer hierover weten, dan kan je terecht op de website Zonder is gezonder


Contactinformatie