Duurzaam (ver)bouwen

Bij duurzaam bouwen of verbouwen wordt zowel rekening gehouden met rationeel ruimtegebruik, duurzaam materiaalgebruik, duurzame waterhuishouding als met een energiezuinig huishouden. In al deze onderdelen zijn zowel gezondheidsaspecten als milieuaspecten van belang.

Er bestaan tegenwoordig heel wat interessante websites met allerhande informatie over dit thema:

Wil je renoveren of plan je een volledige nieuwbouw? Dan kan een bouwadvies in dit geval heel interessant zijn. De provincie West-Vlaanderen geeft elke West-Vlaamse burger de mogelijkheid om aan een goedkoop tarief advies in te winnen rond duurzaam (ver)bouwen.

Meer informatie over het bouwadvies, het aanvraagformulier en de tarieven kan je hier vinden.

Voor bepaalde werken en maatregelen heb je recht op premies. Voor meer informatie hierover kijk je best eens  op volgende sites:

In dit kader legt de overheid vaak regels en eisen op. Denk hierbij aan o.m. de energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving) bij bepaalde bouw- en verbouwprojecten, de opmaak van een energieprestatiecertificaat (EPC) bij de verkoop en verhuur van woningen, …Sinds 2006 bestaat deze wetgeving waarbij een E-peil wordt opgelegd waar nieuwbouwwoningen aan moeten voldoen. Sinds begin dit jaar geldt E60 als eis en dat zal stapsgewijs verder evolueren naar E30 tegen 2021.

Op de website van het Vlaams Energieagentschap kan je hierover meer info vinden.

Vanaf 2021 worden alleen nog bouwvergunningen afgeleverd voor BEN(Bijna Energieneurtrale)-woningen. Bouwen volgens de BEN-principes wordt de standaard voor nieuwbouwwoningen. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die daarvoor nodig is, wordt uit groene, hernieuwbare energiebronnen gehaald.

BEN-bouwen is vandaag al een slimme keuze. De extra investeringen in groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur.

Voor meer informatie kan je terecht op volgende website: www.energiesparen.be/BEN


Contactinformatie